bugün

günümüze ulaşmış, kanun maddeleri içeren, bilinen en eski yazılı tabletleri yazdırmıştır.
Milattan önce 2100-2050 yıllarına ait olup Sümerce yazılmıştır.

kanunlar-yasalar;
Urukagina (yaklaşık i.Ö.2370), tek başına ölüm vergisi.
Ur-nammu(yaklaşık i.Ö. 2047-Ur-dingir-nammu), ilk yazılı kanunları yazan dedemizdir.
Ana-ittuşu (i.Ö. 2060-1960 tarihleri arasında hüküm sürmüş III Ur Hanedanı döneminde yazılmış olabileceği düşünülmektedir.),
Lipit-iştar (yaklaşık i.Ö.1934-1924) Lipit-
iştar kanunlarından çok sonraları ortaya çıkan Eşnunna ve babil kralı (gbkz: Hammurabi) (yaklaşık i.Ö.1728-1686) şeklinde sıralanır.
Halkın kurtarıcısı ve Akad kahramanlarının varisi olduğuna inanılan ve bu nedenle çok sevilen Sümer kralı. Ur Nammu "evlatlarına" düşkün, onlar için yalnızca en iyisini isteyen bir lider olarak görülüyordu. Halkına böyle değer vermesi, dünyanın en eski ve eksiksiz yazılı kanunları olan Ur-Nammu Kanunları'nın, onun döneminde, Milattan önce 2100 civarında ortaya çıkmasını sağladı. Ayrıca, halen varlığını sürdüren Büyük Ur Zigguratı'nın inşa emrini veren Ur-Nammu, "Sümer Rönesansı" olarak nitelenen ve Milattan önce 1750 yılınakadar süren 3. Ur dönemini de başlattı. Ur -Nammu Kanunları bugün istanbul Arkeoliji Müzesi'nde sergilenmektedir. Sümer şehir devletlerinin ilk yerli krallarından biri olan Utu-Hengalin kızıyla evlenmiştir.
Kanun yazan ecdad.