1. 0.
    eskiden airman denen $ampiyon bir atı vardı bu kalantorun; di$i kanarken bile ko$turulmu$tu da kazanmı$tı. (bkz: hey gidi günler)

    sibel can'a tay hediye etmi$ geçenlerde umur tamer. yakı$tıramadım.
    ... ceviz agaci