1. 1.
    Türk Akreditasyon Kurumu. Türkiye'de üretilen malların ilgili standartlara uygunluğunun belirlenmesini, güvenilir ve şeffaf uygunluk değerlendirmesi sonucu ilgili rapor ve belgelerin tanzim edilmesini amaç edinmiş kurumdur.
    1 ... entropi