1. 1.
    turistler için, turist ile ilgili manasında kullanılan kelime. turist yolunan yer.
    ... junior