1. .
    osmanlı'da resmi belgelere tuğra basan kişi.
    ... the kene