1. 1.
    bir reasürans işleminde, sigortacı şirket ile reasürör arasında imzalanan sözleşmeye verilen isim.
    ... worldlike