1. 1.
  bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil.
  1 ... the kene
 2. 2.
  ayrıca 2 sene alttan aldığım,son derece uyuz bir derstir.
  ... ofensif
 3. 3.
  Yer yüzeyinin fiziksel biçimi.
  ... death lord
 4. 4.
  topoğrafya latinceden gelme bir isimdir, topos (yer) ve graphein (yazmak) kelimelerinden oluşmuş olup, yerin yazılması ve yerin belirtilmesi anlamlarına gelmektedir ki türkçe karşılığı da ölçme bilgisi olarak yorumlanmıştır.
  1 ... whitewind
 5. 5.
  Jeodezi ve fotogrametri, inşaat , jeoloji , maden mühendisliklerinde okutulan ders.
  1 ... aderans
 6. 4.
  bugün itibariyle tanıştığım hocanın sürekli bir hektar kaç kilometrekare demesiyle son bulan ders..*
  ... bonusssimo
 7. 5.
  çok kolay olmasından dolayı hiç siklemeyip sınavda içime aldığım derstir.
  ... fevkalade
 8. 6.
  bile bile bütünlemesine kaldığım derstir.
  ... kuba gibiyim kendi kendime yet
 9. 7.
  arazi yüzeyinin doğal veya yapay ayrıntılarının ortaya çıkardığı şekildir.
  dipnot: mühendislik yapılarının araziye uygulanabilmesi için topoğrafyanın bilinmesi şarttır.
  ... cilekli sakiz
 10. 8.
  bir türlü sevemediğim mühendislik dersi.
  ... pinkrock5