1. 1.
    şişman insana söylenen farklı sözlerden birisidir..kökü tombik dir.. tombik sözcügünün türevidir..kulaga hoş gelir
    -1 ... hayrola genc