1. 1.
    il kağan'ın yeğenidir. il kağan'ın oğlu kayı ile tutsak düşmüştür. efsaneye göre tutsaklıktan kurtulup kayı hanile ergenekon ovasına yerleşmiştir.

    burada yeniden türedi türkler. tokuz oğuz'un soyundan gelenlere tokuzlar dediler
    ... onurkul