1. 1.
    il kağan'ın yeğenidir. ergenekon ovasında yeniden türeyiş destanında adı geçer. soyundan gelere tokuzlar denir. ergenekon'dan çıkan dğer soylar kayat ve turulken'dir
    ... onurkul