1. 1.
    kürtçe korkak. tırs* sözcüğünden türemiştir.
    ... keyfkesh