bugün

nick altının açılmasını bekleyemeyen sabırsız nesildaş yazar.