1. 1.
  ilk kez dante tarafından "ilahi komedya"da kullanılmıştır. "aba-bcb-cdc-d" şeklinde örüşük uyaklıdır. üçlüklerin sayısı konuya göre değişir.
  1 ... frozen hopes
 2. 2.
  fransız edebiyatından geçen nazım birimidir.
  -1 ... harby
 3. 3.
  bir batı şiiri türü.
  ... isildur
 4. 4.
  (bkz: sone)
  ... eluard
 5. 5.
  italyan edebiyatından alınmıştır.
  genelde didaktik konular işlenir.
  tevfik fikret, dante önemli yazarlardır.
  ... ece kscg
 6. 6.
  serveti fünun edebiyatı ile türk edebiyatına girmiştir.
  ... mashadov
 7. 7.
  terza rima üçer mısralık bentlerle yazılmış bir nazım şeklidir.
  ... ece kscg
 8. 8.
  üçer mısralık bentlerle yazılmış bir nazım şeklidir. Örüşük uyak olarak da bilinir.
  ... cumbul
 9. 9.
  doğrusu (bkz: terzarima)
  2 ... sandigim hazir olsun
 10. 10.
  terza rima:

  italyan edebiyatına mahsus bir nazım şeklidir.
  Üçer mısralık üç bent ve sonda yer alan tek mısradan oluşur. Yani Üç dizeli bentlerden oluşur, son bent tek dizeden meydana gelir.
  Kafiye düzeni, örüşük kafiyedir; aba, bcb, cdc, d şeklindedir.
  Dantenin ilahi Komedyası terza-rima örneğidir.
  Edebiyatımızda terza-rimayı ilk önce Servet-i Fünûncular kullanmıştır.
  Servet-ı Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir.
  1 ... akrepe