1. 1.
    sakatlık, oluşum bozuklukları, anomaliler gibi doğum kusurlarına sebebiyet veren kimyasal maddelerdir. benzen, kloroform, karbon monoksit, kadmiyum ve tuzları bu sınıf bileşiklere örnek olarak verilebilir.
    ... coincidental magic