1. 1.
    kızılderililerin dilinde "tepe" anlamına gelen kelime. Kızılderililerin Türkçe'ye çok benzer kelimeler kullandığı saptanmıştır. (bkz: tahsin mayatepek in atatürk e gönderdiği raporlar)
    ... jayjay