bugün

uygulama olmadan hiç bir işe yaramayan bilgidir.
teknik, genellikle doğal nesneleri yaşantımızda kullandığımız bir araç ve gereç haline getirmedir. en basit mutfak eşyasından, kaşık çataldan tutunuz da buzdolabı, otomobil ve daha karmaşık âlet ve makinalara, elektronik beyinlere(bilgisayarlara) varıncaya kadar hepsi teknik bilgisi içerine girer. teknik bilgi insana yarar sağlayan bir bilgidir. günlük yaşamda rahatlık ve kolaylık sağlayan bir bilgidir.

(bkz: bilgi çeşitleri)
Nesnel bir bilgi türüdür.
insan hayatını kolaylaştırmıştır.
Somut bilgi türüdür. Daha çok alet yapma ve aleti kullanma bilgisidir. Hayatı kolaylastırmak,
doğayı ve canlıları kontrol altına almak amacıyla yapılır. Teknik bilgi gündelik bilgiye, sanat
bilgisine ve bilimsel bilgiye dayanabilir. Bilim ve teknik arasındaki sıkı iliski teknik bilgileri
bilimsel bilgiyle iç içe geçirmektedir. Bu yönüyle teoriyle pratiğin kesistiği noktada durur; ya da
bazı alanlarda teorinin somutlasmasıdır. Mühendislik bilgilerinin önemli bir bölümü hem bilimsel
hem de teknik bilgidir. Örneğin tıpta aletlerin yaygın olarak kullanılması, bilimsel bilgi olan tıp
bilgisi ile teknik bilgi arasındaki iliskiyi güçlendirmektedir.
öznenin nesneyi pratik amaçları için değiştirme ve ve ondan alet yapma bilgisi.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.