1. 1.
    resmi bir işlemin duyurulduğunu ispatlamaya yarayan tutanaktır. tebliğ eden ve tebellüğ edenin ortak imzası bulunur.
    ... vend avesta