bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    resmi bir işlemin duyurulduğunu ispatlamaya yarayan tutanaktır. tebliğ eden ve tebellüğ edenin ortak imzası bulunur.
    ... vend avesta
kapat