1. 1.
    alm. bilgisayar klavyesi.
    2 ... faidelibilgi