1. 1.
    daha çok erkeklere konulan bir isim. dolunay manasında. tam-ay.
    ... leyte