1. 1.
    3003 metre yüksekliğiyle cezayir' in en yüksek dağı.
    ... legend of the stranger