1. 1.
    Kürt olduk, arap olduk, gürcü olduk, Rum olduk, ermeni olduk ama bir türlü özümüz, yani Türk olamadık. Kayıp bir millettir.
    1 ... ayazhan