1. 1.
    Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad.
    ... martyns
  2. 2.
    (bkz: ufak boru)
    1 ... transfontanel