1. 1.
    sürüler ve kırlar tanrısı olan pan' ın flütüne verilen isim.
    ... oltayagelmeyensazan