Advertisement

 1. 1.
  kuran'da ayetlerin oluşturduğu bölüm.
  1 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  (bkz: kuran ı kerim)de 114 sure mevcuttur..fatiha ile başlayıp nas suresi ile sonlanır..bakara en uzun sure iken kevser en kısa suredir..
  2 ... baudelaire
 3. 3.
  Sabit getirili, kupon ödemeli bir menkul kıymetin, anapara ve kupon ödemelerinin net bugünkü değerlerinin, kupon ödeme dönemleri ile ağırlıklandırılarak bulunan vadesidir. iskontolu, kupon ödemesi olmayan kıymetlerde, duration, kıymetin vadeye kalan süresine eşittir. Risk ölçümü açısından, menkul kıymetin piyasa faizine olan duyarlılığını ölçer. Düşük kupon ödemeli, uzun vadeli kıymetlerin süresi (duration) daha uzun, diğer bir deyişle, faiz riski daha fazladır. Farklı vade ve kuponlu yatırım araçları ile bu tür mali araçlardan oluşan portföylerin birbirlerine göre hangi oranda faiz riski ile karşı karşıya olduklarının karşılaştırılmasında kullanılır. Efektif vade olarak da adlandırılır.
  ... martyns
 4. 4.
  ingilizcede emin, elbette, kesin anlamlarına gelmektedir.
  1 ... the sonarsys
 5. 5.
  take that' in nobody else albümünde yer alan hareketli şarkısı. sözleri de şöyle:

  I'm sitting here waiting for my lover
  Last time we met I wasn't to sure
  Now I'm hoping, maybe dreaming, for a life as one
  When she reads this I'm hoping she'll call
  But I need much more than before
  I need positive reactions whenever I'm down

  Cause I'm sure so sure
  That it's heaven knocking on my door
  Sure so sure so baby come on inside
  Need you so much more and more each time we touch
  Sure so sure that it's sweet love I found

  It isn't a game so don't play hard to get
  (Tired of running after you)
  There's no connections holding us down (down)
  Isn't it a shame it never happened
  though still here we are the second time round
  It's gotta be social, compatible, sexual, irresistible
  It's gotta be right for love

  Sure so sure
  That it's heaven knocking on my door
  Sure so sure so baby come on inside
  Need you so much more and more each time we touch
  Sure so sure that it's sweet love I found

  Holdin', squeezin', touchin', teasin'
  Wantin', wishin', waitin', teasin'
  Of you love, yeah yeah
  Blindin', groovin', feel it, move it
  Findin', breathin', bracin', breedin'
  With you girl
  It's gotta be social, compatible, sexual, irresistible
  It's gotta be right for love

  Cause I'm sure so sure
  That it's heaven knocking on my door
  Sure so sure so baby come on inside
  Need you so much more and more each time we touch
  Sure so sure that it's sweet love I found.
  ... myhosh
 6. 6.
  bir prezarvatif markasıdır ayrıca.
  -2 ... wololoo
 7. 7.
  örnek olarak fatiha suresi verilebilir hatta bununla ilgili bir web sitesi de vardır:
  http://fatihasuresi.tr.gg/
  ... sunger
 8. 8.
  Sure'nin ibranice sıra, Arapça sur' veya Suriye dilinde yazıt anlamına gelen bir kökten türemiş bir kelime olduğuna inanılmaktadır.
  ... turkmen balasi
 9. 9.
  SURE ADLARININ TÜRKÇE ANLAMLARI:

  Abese : "Yüzünü ekşitti."
  Adiyât : Nefes nefese koşanlar
  Ahkaf : Yer adı
  Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
  A'la : Yüce, büyük, kutlu
  Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
  Ali imran : imran ailesi
  Ankebût : Dişi örümcek
  A'raf : Cennetle cehennem arası bölge
  Asr : Çağ, asır, zaman
  Bakara : inek
  Beled : Belde, kent, bölge
  Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
  Bürûc : Burçlar
  Câsiye : Çöken, oturan
  Cin : Cin, görünmeyen varlık
  Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
  Duha : Kuşluk vakti
  Dühân : Duman, sis, pus
  En'am : Hayvanlar, davarlar
  Enbiya : Peygamberler
  Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
  Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
  Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
  Fecr : Şafak vakti
  Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
  Fetih : Fetih, açılış
  Fil : Fil
  Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
  Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"
  Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
  Hac : Ziyaret
  Hadid : Demir
  Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
  Haşr : Haşir, toplama, diriltme
  Hicr : Bir topluluğun adı
  Hucurât : Hücreler
  Hûd : Hûd Peygamber
  Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
  ibrahim : Hz. ibrahim
  ihlâs : Samimiyet
  infitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
  insan(Dehr) : insan(Zaman)
  inşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
  inşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
  isra : Gece yürüyüşü
  Kaaria : Şiddetle çarpan
  Kadir : Kadir Gecesi
  Kaf : "Kaf" harfi
  Kâfirun : Kafirler
  Kalem : Kalem
  Kamer : Ay
  Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
  Kehf : Mağara
  Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
  Kıyamet : Kıyamet
  Kureyş : Kureyş Kabilesi
  Leyl : Gece
  Lukman : Hz.Lokman
  Mâide : Sofra
  Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
  Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
  Meryem : Hz. Meryem
  Muhammed : Hz.Muhammed
  Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
  Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
  Müddessir : Örtüsüne bürünen
  Mülk : Mülk , yönetim
  Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
  Müminûn : Müminler
  Mürselat : Görevle gönderilenler
  Mümtehine : imtihan eden
  Münafıkûn : ikiyüzlüler
  Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
  Nahl : Balarısı
  Nâs : insanlar
  Nasr : Yardım
  Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
  Nebe' : Haber
  Necm : Yıldız
  Neml : Karınca
  Nisa : Kadınlar
  Nûh : Hz. Nûh
  Nûr : Işık
  Ra'd : Gök gürültüsü
  Rahman : Rahmeti bol olan
  Rûm : Bizanslılar
  Sâd : "Sâd"harfi
  Saff : Saf tutmak
  Saffât : Saf bağlayanlar
  Sebe' : Sebâ ülkesi
  Secde : Secde
  Şems : Güneş
  Şuara : Şairler
  Şûra : Şûra, toplu denetim
  Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
  Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
  Talâk : Boşama, boşanma
  Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
  Tebbet : "Eli kırıldı."
  Teğabün : Aldatış ve aldanış
  Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
  Tekvir : Büküp dürme
  Tevbe : Tövbe
  Tin : incir
  Tûr : Tûr dağı
  Vâkia : Olan, ortaya çıkan
  Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
  Yûnus : Hz.Yûnus
  Yûsuf : Hz. Yûsuf
  Zâriyât : Tozutup savuranlar
  Zilzal : Zelzele
  Zühruf : Süs-Püs
  Zümer : Zümreler, klikler
  7 ... tenete