1. 1.
    bir çeşit ikilimde kalmaktır. allah ile muhammed e tapmak arasında kalmaktır.

    koyu olanları suriye de kafa keser.
    ... agresif edward