1. 1.
    free-riding denen olay da bununla ilgilidir, social loafing denen olay da. özü şudur, grup çalışmasında hiçbir şey yapmayıp durmasıdır. normal şartlar altında kendi başına harcayacağı eforu grup çalışmasında başkalarının üzerine yükleyerek ötekileri sömürmesidir.

    bir organizational psychology problemidir.
    1 ... amadeus