1. 1.
  Subnetting Nedir?
  Network yapısını alt ağlara bölme işlemine alt ağlara bölme (subnetting) denir. Bu işlem ile IP uzayları alt sınıflara ayrılır.

  Alt ağlara bölme işleminin nedenleri:

  Alt ağlara bölme işlemi, mevcut IP adresleri sınırlı olması nedeniyle ve 32 bitlik IP adres alanının verimliliğini arttırmak için yapılır. Bu işlem sayesinde boşa harcanmış IP adresi sayısı azaltılmış olur.
  Alt ağlara bölme işlemi broadcast (yayın) etki alanını daraltır ve tüm networkteki cihazlar yoğun bir broadcast trafiğine maruz kalmaz. Bu da ağ performansını arttırır.
  Alt ağlara bölünmüş bir network daha kolay yönetilebilir.
  Güvenlik gerekçeleri ile de alt ağlara bölme işlemi yapılabilir. Bu alt ağlara erişim kısıtlanabilir
  Subnetting Nasıl Yapılır ?
  192.168.0.0/24 ip aralığını 2 subnet(alt ağ) olacak şekilde ayıralım.

  2^n: iki üzeri en

  >= : Büyük eşit

  * 2^n>=alt ağ sayısı formulü ile n değeri bulunur, bu değer alt ağ bitini verecektir.

  * 2^n-2 formulü ile bir aralığa atanabilecek ip sayısı bulunur

  2^n >=2 (subnet sayısı) formulü ile n değerini 1 olarak buluruz.

  N değeri aynı zamanda artan bit değeridir. Yukarıdaki ip adresi C sınıfı bir ip adresi olduğundan öngörülen Ağ maskesi:255.255.255.0 olacaktır.

  Yeni(ortak) subnet mask:255.255.255.10000000 (128) şeklinde olacaktır.

  Sondaki sıfır sayısı bize host id yi verir, toplam 7 sıfır vardır ve bu durumda 2^7-2=126 tane ip tanımlanabilir.

  Tek subnette 126, 2 subnet olduğundan toplam 252 ip tanımlanabilir.

  ilk subnet: 192.168.0.1 – 192.168.0.126 (arttırım 2^n-2 kadar yapılır.)

  192.168.0.0 Netwok ID olur ve kullanılamaz.

  192.168.0.127 Broadcast adresi olur ve kullanılamaz.

  ikinci Subnet:192.168.0.129 – 192.168.0.254

  192.168.0.128 Netwok ID olur ve kullanılamaz.

  192.168.0.255 Broadcast adresi olur ve kullanılamaz.

  Subnetting kullanımında veya ayırmaların da /23 /27 /13 vb şeyler göreceksiniz. /tan sonraki değer subnet maskı belirtir (örnek: /24 = 255.255.255.0)

  /24 baz alacağınız nokta olabilir. / 25 yaptığınızda 256 lık ip bloğunu 2 ye bölmüş olursunuz. yani 128 ip ancak kullanılacak ip 2^n-2’den 126 ya düşer bunun sebebi ise 1 ip network id 1 ip brodcast ipye gitmesidir. /23 yaptığınızda ise 2 ile çarmış oluyorsunuz gene aynı şekilde rakam 512 ye çıkıyor ancak 2^n-2 den 510 kullanılabilir ip’miz oluyor.

  Burda kendi yapmış olduğum basit subnet calculatoru kullanabilirsiniz =)
  1 ... sons of anarchy