1. 1.
    normal dağılımın demode ilan edilmesiyle, çan eğrilerinde kullanılmaya başlanan istatistiksel dağılımdır.
    1 ... caps