1. 1.
  durma noktası..

  akışkanlar mekaniğinde bir fenomen, bir tanımlama..

  akışkanın düzlem normaline (sonsuz küçük alana dik diyelim genel bir geometri üzerinden gidebilmek için) teması sonucu sonsuz küçük alanda akış hareketinin durması manasına gelir..

  basınç maksimum değerindedir.

  biraz daha irdelersek siz sözlük zekilerinin beyni yanabilir..

  akışın durduğu nokta diye biliverin gitsin..
  1 ... artificialhuman