1. 1.
    bobinajcılıkta sarım sayısı yerine kullanılan terim. bobine sarılan telin, kaç tur attığını belirtir.
    ... pilotmont