1. 1.
    mağara, uçurum ve toprak altındaki akarsuları araştıran bilim adamlarına verilen ad.
    ... recomax