1. 1.
    etrafta gördüğümüz duyduğumuz sosyokültürel, sosyopolitik gibi kavramlara eklenmis yeni bir hayat felsefesidir.

    zira bu kavram toplumda gordugumuz, aynı etkiye aynı tepkiyi veren, suru psikolojisi gurusu, etrafındakilerin kopyası, kamuya malolmus, esasen olmaması gereken insanlar guruhununun temel inancını temsil eder.

    bu guruhun her bireyine de sosyoklon denir. insanların temel problemi sosyoklon olmaktan cekinmesidir. famak sosyoklon olmadan sahiradesize erisilmez. mutlak anarsizmden önce muhakkak basit bir esdeğerlik olmalıdır ki anarsizm farklılıklar tarafından eskitilmesin.

    sosyoklonlar ideal bir sistem ve devletsiz bir düzen icin uğrasırlar ve tek amacları anarsist sistemde birer sahiradesiz olmaktır.
    2 ... sosyoklon