1. 1.
  bu hukuk sisteminde kisilerin özel hukuk işleri ve menfaatlerinden cok toplumun menfaatleri önem kazanır. özellikle üretim aracları üzerindeki mülkiyet ve miras hakkını kaldırmak ve onları topluma mal etmek amacı güder. bu hukuk sistemi, marksist ekonomik modeli uygulamak amacıyla yöneticilerin elinde toplumun deger yargılarını degistirmek icin bir arac olarak kullanılmıstır.
  genellikle dogu bloku ülkelerinde (eski sovyetler birligi ve diger sosyalist ülkeler) uygulanmıstır. bugün icin dogu bloku ülkelerindeki ekonomikve siyasi gelisme ve degismelere paralel olarak sosyalist hukuk sistemi terk edilmeye , eski anlam ve önemini kaybetmeye baslamıs bulunuyor.
  3 ... şenlik
 2. 2.
  marksist, leninist ideolojiye dayanan sistemdir. 1917 bolşevik devrimiyle rusya'da bir hukuk sistemi olarak uygulanmıştır.
  bu görüşe göre toplumsal yaşamda birtakım önemli yapılar vardır. bir kısmı alt yapı, bir kısmı üst yapıdır. din, hukuk, ahlak üst yapı(hayali yapılar); toprak, emek, ekonomi alt yapıdır.
  burjuvazi üretim faktörleri üzerinde tekel kurmuştur. kapital sistem sayesinde bu değerleri kaybetmemek için asıl sahiplerine karşı korumak için(emekçiler) birtakım kavramlar üretmişlerdir.(din, hukuk, ahlak)
  kapitalist sistemde gerçek anlamda adalet yok, eşitlik yok. bütün bunlar sınıfsız toplum aşamasına ulaşıldığı zaman oluşur.
  komünizm bu ideallerin alt yapısını sağlamak için geçici olarak transizasyon dönemidir.
  ne zaman sınıfsız toplum olucak, devlet kendini yok edicek, kendi kendini yöneticektir.
  bu bir ütopyadır.
  bütün insanların kendini yönetmesi için herkesin melek olması lazımdır.
  olmuş olsaydı zaten ahlak kuralı vs. olmazdı.
  ... tragedy
 3. 3.
  Marksizmin Leninist yorumudur.
  ... kadiderki
 4. 4.
  Sosyalist hukuk teorisyeni Pashukanis'e göre bu sistemde hukuk kendiliğinden sönümlenerek mühendislik gibi bir teknik bilim dalı haline alacaktır.
  1 ... met mez
 5. 5.
  20. yy' ın ilk yarısında gerçekleşen komünist ihtilalden sonra, rusya' da uygulama bulmuş bir hukuk sistemidir.

  bu hukuk sistemi roma hukuku ve ortak hukuk (common law) sistemlerinden özü itibariyle ayrıdır. amacı, sosyalizmi gerçekleştirmek olan bu sistem, hukuki olmaktan çok ekonomik bir nitelik taşır.

  buna göre, üretim araçları üzerindeki mülkiyet hakkı toplumun olup, kişiler arasındaki özel hukuka giren ilişkiler geri plana atılmıştır ve toplumun menfaatleri ön plana alınmıştır.
  ... cok cahilsin keske silik yesen
 6. 6.
  --spoiler--
  hani sevgi barış kardeşlik
  --spoiler--
  ... ignis gehennalis
 7. 7.
  Aslına bakarsak sosyalizm bildiğin solculukla çelişiyor.

  Bir kere sosyalizm komünizmin yumuşatılmış hali kesinlikle. Ve uygulanış tarzı devlet odaklı yani tüm güç devlette.

  Ama sol görüşte devlet tabanlı değil halk tabanlı düşünce var. Ama sosyalizm de sen çıkıp devlete bir şey diyemezsin devlet ne derse o.

  Sosyalist olan solcular devlet baskıcı deyip her şeyi devlete verelim görüşünü savunur.

  Sosyalist hukukta devlet tek hukuk mekanizmasıdır. Devlet herkese eşittir ama herkese istediği kadar eşittir.
  4 -1 ... keyf kahyasi
 8. 8.
  sosyalizm ile komünizm arasındaki ilişkiyi kavrayamayan arkadaşlar var, yıl 2017, elinin altında internet var, yazmadan önce bir araştır be kardeşim.

  komünizm, sosyalizmin devamıdır. ya da sosyalizm, komünizme geçiş aşamasıdır. ikisi arasındaki fark, birinin sınıflı toplum düzeni olması (sosyalizm), öbürünün sınıfsız toplum düzeni olmasıdır.

  ayrıca, sosyalist hukuk ile alakalı olarak ekonomik determinizmin tüm olayları etkilediği, yani altyapının sürekli üstyapıyı etkilediği değerlendirmesi olguya çok uygun değildir. çok değişik konumlarda, üstyapı da altyapıyı belirlemektedir. dolayısıyla hukuk aracının kullanım biçiminin devrimciliği de iktisadi durumu etkiler.

  örneğin sscb'de bu biçim, son yıllarda, kızıl mafya dediğimiz ve sonradan pıtrak gibi yerden biten zengin türlerinin üremesine yol açtı. yani emekçiler lehine değil, aleyhine hukuk işleyişi oldu. halbuki proletarya partisi, o çok dilde dolaşan demir disiplini uygulayarak yolsuzluğun kulağını çekeydi, sscb'ye son yıllarda hakim olan teknik gerilik ve yoksulluk egemen olmayacaktı.

  kısacası, mutlak bir gidiş yoktur hiçbir olayda. mutlaklığın kendisi de, mutlak olmayandan (izafiden) oluşmaktadır. bu hukuk için de geçerlidir.
  ... tarihselmaddeci