1. 1.
    şoson; kışın ayakkabıLarı korumak için üstüne giyiLen su geçiriLmez maddeden yapıLmış hede..

    ayrıca; deriden yapıLmış, ayağı saran, düz topukLu bir ayakkabı çeşidi..
    1 ... tucimania