1. .
    office word, excel, powerpoint gibi programlara tablo ve grafik çizimi yapıp ekleyen bilgisayar programıdır.
    ... jaschar