1. 1.
    kan bankasında muhafaza edilecek olan kanlara katılır ki pıhtılaşma olmasın diye. fakat sitrat kandaki kalsiyumu bağlamayı çok sever. böylece kanı alan hastada hipokalsemiye dolayısıyla hipotansiyona neden olabilir.
    2 ... drygt