1. 1.
    herbert simon'a göre, insan davranışlarındaki gerçek durumları belirleyen en önemli kavramlardan biri bilgi eksikliğidir, o'na göre, gerçek yaşamdaki karar süreçleri, "sınırlı rasyonalite" kavramında incelenmelidir, bu çerçevede, bireyin çoğu zaman en iyi seçimi yapabilecek durumda olmadığı, zaten en iyi seçimi yapmak gibi belirgin bir amacı olmadığı öne sürülür.

    ayrıca, ekonomik davranışlar da zaten, maksimizasyona değil, bireyin "dilek düzeyine" göre belirlenen bir yetinmeciliğie yöneliktir; birey, karar için yeterli bulduğu kadar çaba gösterir, bu çabayla ulaşabileceği sonuçla da yetinir.

    (bkz: sınırsız rasyonalite)
    ... wad ar yu tolking ebat yu