1. 1.
    bir menkul/gayrimenkul/kişi v.s.nin risklere karşı korunması için (sigortalı ve sigortacı arasında) yapılan anlaşmanın, şartlarının bulunduğu belge.
    ... frijit jones
  2. 2.
    CIF/CIP teslim şekillerinde kullanılır.
    ... jadeh