1. 1.
    rpg ve benzeri türde oyunların olmazsa olmazı.

    ana hikayeye etkisi olmayan, sadece karakterlerinizi geliştirmeye yarayan, experience biriktirme aracı yan görevlerdir bunlar.

    genelde "hacı köprünün diğer tarafındaki dev örümcekler köylüyü rahatsız ediyorlar, geçen hanımı da ısırmışlar zaten, 10 tane öldürüp bacaklarını bana getir sana zahmet" ya da "bizim kız türlü yapacak ama hede hödö otu kalmamış, şu bölgeden 10 hede hödö otu toplayıp getir" gibi şeylerdir.
    ... double cross