1. 1.
  KASîDE-i NAKIS
  Der- Vasf- I Şerif-i Âlim Sıddık Akbayır Radıyallahu Teâlâ Anh

  ilm ile mâ-sadak-ı subh-ı ulemâdır Sıddık
  Ehl-i daniş ile allâme-i cihândır Sıddık

  Sânî isneyn-i Köprülü dedi halk-ı ulemâ
  Kitab-ı Dil ve Diksiyon'la gör ne yamandır Sıddık

  Bakdı Alper kitabın içeriğine pek beğendi
  Ol kadar müntesib-i ilm-i âlâdır Sıddık

  Bir âlimdir ki anlatılamaz o mübarek
  Nass-ı gramer ile makbul-i öğretimdir Sıddık

  Şevk-i irfanını kıldı selefeyn tasdîk
  Şübhesiz makta-ı envâr-ı Diksiyon'dur Sıddık

  http://www.tevbe.org/foru...e-nakis-t2125.html?p=5400
  ... olasihallerim
 2. 2.
  SIDDIK AKBAYIR BiR iNTiHAL (Mi YOKSA YAĞMA MI?)
  DAHA YAPMIŞTI
  Ahmet Cüneyt ISSI*

  'S. Akbayır'ın benden yedi
  yıl sonra yazmış olduğu yazısıyla kendi yazımı (teorik kısımlar) yan
  yana koyarak ve farklılıkların da her iki metinde altlarını çizerek,
  durumu 'sözsüz'ce okurların ve ilgililerin dikkatine sunuyorum.'

  http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi1/issi.pdf
  ... olasihallerim