1. .
    birinci derece siyah kuşak olan kişilere söylenir.
    ... hippolytos