1. 1.
    extremistten bozma, femen üyelerince kendilerine verdikleri addır.

    seksi kullanarak uç noktalarda radikal eylemler sergileyen kişiler olarak addedebiliriz.
    ... byoser