1. 1.
    ona cehennem bile cennet görünür...
    2 ... erectof