1. 1.
    (bkz: iskitler)
    (bkz: sakalar)
    1 ... kama tarkan kagan