1. 1.
  yarı sihirli meşhur bir karedir, pompei yıkıntıları arasında geçen yüzyıl başında bulunmuş olan bir sütuna yazılmıştır.

  SATOR
  AREPO
  TENET
  OPERA
  ROTAS

  karenin ortasında sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya "tenet" yazısı çıkmaktadır. Antik Mısır sırları da bu kareye atfedilmiştir. Üzerinde astrolojinin yasaları okunmuş, inanılmaz matematik kombinasyonlar keşfedilmiştir.

  Kareye fazla bakmayın, ne olacağı belli olmaz.
  ... existenz