1. .
  a ve b birer tam sap olmak üzere;

  x=damsız girilemeyen kaliteli reel bi mekan
  y=damsız girilebilen leş meyhane

  ise;

  f(a;b) fonksiyonu x noktasında tanımsızdır.
  f(a;b) fonksiyonu y noktasında süreklidir.
  1 ... burningfingers