1. .
    Volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü... *
    ... fatal