1. 1.
    Türk matbaacısı Said Efendi istanbul'da doğdu. Sultan Üçüncü Ahmed tarafından, Fransa Kralı Beşinci Louis'e elçi olarak gönderilen, 28. Mehmed Çelebi'nin oğludur. Said Efendi, babası ile birlikte Paris'e gitti. Fransa'da kaldığı sürece basın işleri ve matbaacılık üzerine incelemeler yaptı. Yurda döndükten sonrada ibrahim Müteferrika ile anlaşarak matbaanın kurulması için çalıştı. Matbaanın önem ve yararlarını Sadrazam Damad ibrahim Paşa'ya, onun aracılığı ile Sultan Üçüncü Ahmed'e bildirdi. Matbaanın açılma iznini alabilmek için ibrahim Müteferrika ile anlaştı. Şeyhülislam Abdullah Efendi'den matbaanın kurulmasına izin veren bir fetva aldı. Said Efendi'nin Türk matbaacılığının kurulmasında büyük emeği vardır. 1761 yılında Maraş'ta vefat eden Said Efendi'nin Divan-ı Yekta (Biricik Divan), Menasik-i Kutsi (Kutsal Duraklar), Fevaidu'l-Müfredat (Programların Faydaları) gibi eserleri vardır.

    kaynak : osmanli700
    1 ... faati