1. 1.
  Aluş Nuş imzalı bir türkümüzdür.

  Rumeli

  Eski Hava Türkülerde
  Düğün Vardır Rumelide
  O Güzelim Halk Dilinde
  Barış Sevda Söylenirde
  Yakılsın Türküler
  Ak Giysin Gelinler
  Vardar Ovası
  Edirne Köprüsü
  Herkesin Dilinde Bre Dilber Aman
  Rumeli Türküsü
  Rumeli Rumeli
  Vatanım Rumeli

  Onüçünde Sevdalandım
  Yar Yüzünden Hasta Yattım
  Rumelide Hep Güzeller
  Uzun Boylu Kalem Kaşlı
  Vurulsun Davullar
  Çalınsın Zurnalar
  Belgrad Kalası
  Yörükte Yaylası
  Zurnalar Çalıyor Bre Dilber Aman
  Rumeli Havası
  Rumeli Rumeli
  Vatanım Rumeli
  1 ... kara hilal