1. 1.
  ahmet rufainin kurduğu,insanın bütün nefis baskılarından,geçici eğilimlerinden arınmasını sağlayan bir sünni tarikatı.
  #90200 :)
 2. 2.
  vücudu şişlemek köz üzerinde yürümek gibi yöntemlerle zikir eden , insan bir bütündür ve dünyada yaptıklarından kendisi sorumludur anlayışına sahip tarikat.
  #90207 :)
 3. 3.
  rufailik her ne kadar sunni tarikatı densede kerbela şehitleri devamlı olarak anılır. 12 imam 14 masum pak 17 kemerbendi destegan efendileri anılmadan dua kapanmaz. şiş buhranları ise aslında her ayinde yapılmaz inanmayan, kafirler yine geldiklerinde Allah'ın varlığının kanıtı için yapılır. dergaha gelen kimse yadırganmaz ve eskiden kadın erkek birlikte zikir yapabiliyordu fakat toplumun tepkisi yüzünden şu anda ayrı odalarda ayin yapmaktadırlar. rufailik kadın erkek eşitliğine inanır fakat molla baskısından dolayı zamanla kadın ile erkek arasındaki ilişkiler kısıtlanmıştır.

  rufai gülü ise bir semah ismidir ve bu ismi kızgın pirinçten alır. ucu dövülmüş bir demiri veya pirinçi ateşte kızartılır ve bu kızgın demirin ismi rufai gülüdür. bunun yanında yanyana dizilip daire cizen tariket mensuplarının dönerek allah ismini zikrettikleri ve ilahilerle, bendirlerle ortadaki şeyhin etrafında ayak usullarıyla birleşip açılmalarınada rufai gülü ayini denir. bu ayin yalnızca özel gecelerde yapılır. özel bir ilahisi vardır ve farsça, türkçe okunur.

  rufai tarikatının bayram ve kandil selamlaşmaları canlılık taşır. tüm mensuplar bir araya gelip ayin yapılır ve ayşnden sonra ufak büyük herkes mevlevi usulundeki gibi yaka, yen, el öper selamlaşır. rufai tarikatı başörtüsü konusunda, gülen tarikatı gibi yumşak değillerdir. bu konuda asla taviz vermezler.

  istanbul'da ayni ali baba tekkesi eski osmanlı usullerini uygulamaktadır. erzurum ahmet baba tekkesi ise usul, erkan olarak farklılık gösteriri ve daha serttirdir. günümüz rufaileri tek bir isim altında kendilerini anmazlar, tarikat gülbankları (ayine başlamadan önce büyüklere verilen selam) usul olarak rufaidir, meşrep olarak abdul kadir geylani'den dilenir.
  #4432336 :)
 4. 4.
  12-13. yüzyıllarda ortaya çıkmış tarikat/mezheptir. bu tarikatın bazı değişik ritüelleri vardır. alevilerdeki dede motifinden ziyade kamlığa uyan bu tarikatın şeyhleridir. çünkü bu mezhebin şeyhleri kılıcın kestin tarafına basar, demirin kızmış tarafına dillerini sürerler ve vücutlarına şiş sokarlardı. bunun sebebi eski türklerdeki kamların(şaman) diğer insanlara farklılıklarını göstermek ve yüce olduklarını göstermek için başvurdukları bir yöntemdir.
  #26484052 :)

rufailik ile alakalı başlıklar